Kunst Annette Wessels

Voor Frans, Simone, Marietje en Jan

Voor families, nabestaanden van een dierbare of dierbaren, waar het rouwproces te zwaar lijkt om door te komen
waar verwerking stagneert. Of wanneer te ingewikkelde situaties ontstaan en nabestaanden en families niet meer
met elkaar kunnen overleggen. Als de emoties nog niet verwerkt zijn en van invloed zijn op je relaties. Kortom als
praten niet meer helpt.

Graag ga ik de dialoog aan met als doel een kunst-gedenkmonument te maken waar iedereen tevreden mee is. Dit is
een creatief proces waarin een persoonlijk beeld en ritueel gevormd wordt en/of gevisualiseerd. Het gedenkmonument
is het eindresultaat. De aandacht ligt echter op het proces van schetsen vooraf, het proces van het beeld maken en het
plaatsen, wat voortdurend in dialoog wordt gedaan.

De dialoog met de nabestaanden gaat vanzelf over van het aardse zware afscheid naar het hemelse en lichte. Het is
ook de overgang die de overledene maakt. Een monument dient om te gedenken en tegelijkertijd ook om te creëren.
Natuurlijk kan in dit daglicht gezien ook voor wie nu nog leeft of samen met wie nog leeft. Zo kun je zelf al bepalen
hoe je later door je dierbaren wilt worden herdacht.

Het beeld kan in delen of in het geheel onder mijn begeleiding gemaakt worden en geplaatst.

Vaak komt het verlies plotseling en dan moeten er nog snel ook allerlei belangrijke beslissingen genomen worden.
Terwijl de verwerking ook zijn eigen tijd opeist.

Een afscheid waarvan je weet dat het komt kan ook meer bewust beleefd worden op deze manier.

Laten we met elkaar praten en kijken of het klikt.