De kunst die ons iets te zeggen heeft, ontstaat uit de innerlijke noodzaakheid om tot klaarheid te komen over dit eigen leven.

Citaat: Raoul Hynckes, magisch realist